SON DAKİKA

1Medya.net. Son Dakika Haberleri, Onikişubat, Kahramanmaraş, Türkiye ve Dünya’dan Son Dakika Haberleri, En Son Kahramanmaraş Haberler, Haber, Asayiş, Ekonomi, Spor, Magazin, Eğitim, Sağlık, Siyaset, Güncel Ve Özel Haberlerin En Hızlı Ve Jet Yayınlanan, Kahramanmaraş’ın En Çok Takip Edilen Haber Sitesidir. 1medya.net yerel ve ulusal haber, siyaset, spor, ekonomi ve daha fazlası 1medya’da…
Kurukafa
RAMAZAN BİRİCİK
RAMAZAN BİRİCİK

TARIM KÖŞEM:YEŞİL DEVRİM

TARIM KÖŞEM:YEŞİL DEVRİM

Değerli okuyucular sizlere bu köşeden 28 yıllık bilgi ve tecrübe birikimimi aktaracağım. İnsanoğlu var olduğundan bu yana gıda ihtiyaçlarını gidermek için doğadan yenebilen otları ve hayvanları avlayarak gıda gereksinimlerini gidermeye çalışmışlardır.

Yerleşik düzene geçen insanoğlunun hızla artan nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için yabani arpa buğday mısır ve yumrulu bitkileri ekmişler ve seleksiyon yolu ile günümüzdeki yüksek verimli hububat baklagiller ve yaban hayvanlarını evcilleştirerek sürüler halinde küçük ve büyükbaş hayvan elde etmişler ve bunları insan beslenmesinde kullanmışlardır.

Tarım nedir? Tarım; İnsanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için bitkisel ve hayvansal üretimin genel adıdır. 20 yüzyılda hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için insanlar birim alandan alınan verimi artırmak için modern tarım tekniklerini uygulamışlardır. Yüksek verimli tohumlar kullanılmış, üretimi artırıcı kimyasal gübreler kullanılmıştır.

Sevgili okuyucular tarım köşemizde her hafta tarımsal konulardan bir konuyu ele alıp siz değerli okuyucularımızı bilgilendirmek istiyorum. Bu hafta ki köşe yazımda Yeşil Devrim konusunu ele alıp artı ve eksi yönleri nelerdir sizlere sunmak istiyorum.

Yeşil Devrim, daha fazla ürün elde etmek amacıyla tohum ıslahı, makineleşme, pestisit, herbisit, kimyasal gübre ve sulama gibi çeşitli teknolojilerin tarımda kullanılmasını ifade eder.

Bu uygulamada kullanılan tohumlara “mucize tohumlar” adı verilir (Higher YieldingVarieties – Yüksek Verimli Çeşitler).

Bu yaklaşım 1950-1970 yılları arasında A.B.D. ve diğer sanayileşmiş ülkelerin çoğunda, temel besin kaynaklarının üretiminde önemli artışlara yol açmış ve bu olayBirinci Yeşil Devrim olarak adlandırılmıştır.

1967 yılında 30 yıllık genetik araştırma ve denemelerden sonra Birinci Yeşil Devrimin değişik bir versiyonu gelişmekte olan ülkelerde yayılmaya başlamış ve buna da İkinci Yeşil Devrim adı verilmiştir.

İkinci Yeşil Devrim ilk etkilerini Meksika’da göstermiştir.

Rockfeller Vakfı ve Meksika hükümetinin işbirliği altında yürütülen çalışmalar sonucunda, Meksika buğday üretiminde kendine yeterli bir ülke haline geldiği gibi ihracat yapmaya da başlamıştır.

Genetik araştırmalar sonucunda Meksika’da elde edilen Yüksek Verimli Buğdaytürleri, diğer gelişmekte olan ülkelerde de yetiştirilmeye başlanmıştır.

İkinci Yeşil devrimin Meksika’dan sonra uygulandığı ilk ülke Hindistan olmuştur.

Hindistan’daki Yeşil Devrim uygulaması Ford Vakfı ve Hindistan Hükümeti işbirliğiyle 1967 yılında başlatılmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki girdiler ithal edilmiştir:

 • Meksika Pirinci tohumu (IR8)
 • Kimyasal gübre
 • Traktör

1970’lerin sonuna doğru ülkedeki çeltik üretimi % 30 artmıştır.

Yeşil Devrim Filipinler, Pakistan ve Çin’deki tahıl üretiminde de önemli artışlar meydana getirmiştir.

Gelişmekte olan ülkelerde (ülkemizde dahil) tahıl üretimi 1961-1985 yılları arasında iki kattan fazla artmıştır.

Mucize Tohumlar

 • IR8: 1960’lı yıllarda geliştirilmiş yapay pirinç tohumudur. Tahıl taneleri daha büyük, sapları ise daha kısa ve dayanıklı idi.
 • IR36: 1982 yılında 13 pirinç türünün karışımından elde edilmiştir. 15 bitki hastalığına karşı dirençli olan bu yeni tohum, Ilıman iklim koşullarında yılda üç ürün verebilmektedir.
 • Süper Pirinç: Geliştirilme aşamasında olan bu tohumun, fide gerektirmeden doğrudan tarlaya ekilebilmesi, hastalıklara karşı daha dayanıklı olması ve IR36’ya göre iki kat daha verimli olması gibi özelliklere sahip olması hedeflenmektedir.

Mucize tohumların avantajları

 • Mucize tohumlar (Yüksek Verimli Çeşitler) dünya nüfusunun en önemli beslenme kaynaklarını meydana getiren buğday, mısır ve pirinç gibi tahıl türlerini kapsamaktadır.
 • Yeni bitki çeşitlerinin (Mucize tohumların) daha kısa, sağlam ve sert saplı oluşları, onların daha büyük başakları yatmadan taşımalarını sağlamaktadır.
 • Büyük miktarda su, gübre ve pestisit kullanımı sayesinde bu türlerin verimleri geleneksel çeşitlere göre iki ile beş kat daha yüksek olabilmektedir.
 • Hızlı gelişen çeşitler çiftçilere aynı üretim alanında, bir yıl içinde 2 hatta 3 kez ürün almaları olanağını sağlamaktadır.

Yeşil Devrimin tarımsal girdilerde  meydana getirdiği artışlar

 • Yeşil devrimin uygulanmaya başlamasıyla birlikte tarımsal girdilerde büyük artışlar meydana geldiğinden, 1950 ile 2000 yılları arasında
  • Traktör sayısı 4 kat
  • Fosil yakıt tüketimi 4 kat
  • Sulama yapılan alan 3 kat
  • Kimyasal gübre kullanımı 10 kat
  • Pestisit kullanımı 32 kat artış göstermiştir.

Yeşil Devrimin Olumlu Sonuçları

 • Buğday, pirinç ve mısır üretiminde büyük artışlar sağlanmıştır. (1961-2000 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerdeki tahıl üretimi yaklaşık üç kat artmıştır)
 • Bir yılda birkaç ürün alma olanağı doğmuştur.
 • Kısa saplı bitkiler şiddetli yağış ve rüzgâra karşı daha dirençli olduklarından, bu tip olumsuz iklim koşullarının tahıl üretimi üzerindeki etkisi azalmıştır.
 • Tarımda traktör, ıslah edilmiş tohum, gübre ve ilaç kullanımına bağlı olarak çiftçilerin bir kısmının yaşam standardı yükselmiştir.
 • Özellikle büyük tarım işletmelerine sahip olan çiftçiler daha da zenginleşmiştir.
 • Tarımda kullanılan gübre miktarının artışıyla birlikte yeni bir sanayi kolu ortaya çıkmış, bu durum yerel istihdam yaratmıştır.
 • Ulaşım ağlarında gelişmeler meydana gelmiştir.
 • Sulamalı tarım yapılan araziler genişlemiştir.
 • Bu tarımın daha iyi uygulanabilmesi için kısmi arazi toplulaştırmaları yapılmıştır.
 • Sonuç itibariyle, Yeşil Devrim gıda yetersizliğini engellemede önemli bir rol oynamıştır.

Yeşil Devrimin Olumsuz Sonuçları

 • HYV (Higher Yielding Varieties -Yüksek Verimli Türler) kullanımı, tohum giderlerini artırmıştır.
 • Söz konusu tohumlar yüksek miktarda gübre ve pestisit kullanımına gereksinim duyarlar, bu durum harcamaları artırdığı gibi yabani ot yetişmesine ve suların kirlenmesine neden olur.
 • Ekstra sulama her zaman olanaklı değildir ve bu tip sulama toprakta tuzlanmaya neden olabilmektedir. Böylece verimli tarım alanları kaybedilmektedir.
 • Yeşil Devrim yaygın kıtlığı önlemede etkili olmakla birlikte, nüfus artışını da beraberinde getirdi. Dünya nüfusu Yeşil Devrimin başlangıcından bu yana yaklaşık 4 milyarlık bir artış göstermiştir.
 • Kullanılan tohumlar topraktaki azotu daha fazla tükettiğinden, toprak geleneksel tohumlara göre daha hızlı bir şekilde fakirleşmektedir.
 • Yüksek verimli çeşitler yeterli sulama, gübre ve pestisit kullanıldığında geleneksel türlere göre daha verimli olmakla birlikte, bu girdilerin yetersiz olduğu durumlarda geleneksel türlere göre daha az ürün verirler.
 • Yeşil Devrimin sunduğu yüksek verimli çeşitler başlangıçta birkaç kez ürün verebilmelerine karşın, ilerleyen süreçte sadece bir kez ürün veren şekle dönüştürüldüler. Bu da çiftçinin tohumda şirketlere bağımlı olmasına ve üretim maliyetinin daha da artmasına neden oldu.
 • Traktör, tohum, gübre ve pestisit alamayan çiftçiler ya da tarım işletmeleri, 1 hektardan küçük olan toprak sahipleri genellikle fakirleşmişlerdir. Böylece zengin ve fakir çiftçiler arasındaki uçurum Yeşil Devrimle birlikte iyice büyümüştür.
 • Gelişmekte olan ülkelerde tohum, gübre ve pestisit edinmek için borç almak zorunda kalan çiftçilerin büyük kısmı iflas etmiştir.
 • Tarımsal girdiler bakımından gelişmiş ülkelere bağımlılık artmıştır.
 • Makineleşme kırsal kesimdeki işsizliği artırmıştır.
 • Bazı Yüksek Verimli Türler, geleneksel olanlarına göre daha az lezzetlidir.
 • Makineleşmenin yaygınlaşmasıyla daha geniş alanların tarıma açılması erozyonu artırmıştır.
 • Makineli tarımın yaygınlaşmasıyla fosil yakıt tüketimi artmıştır. Böylece bu kaynaklar daha hızlı bir tükenme sürecine girdiği gibi fosil yakıt kullanımıyla ortaya çıkan emisyonların artışı küresel ısınmayı hızlandırıcı rol oynamaktadır.
 • Hayvancılıkta büyüme hormonları kullanılmaya başlamıştır. Yapılan araştırmalarda bu ürünleri tüketen insanların kanlarında hormonlara rastlandığını ve bazı sağlık sorunlarının yaşandığını ortaya koymuştur.
 • Yine yapılan araştırmalar, genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) çevre ve sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koymaktadır.

Velhasıl değerli okuyucularım yeşil devrimden ülkemizde olumsuz etkilemiştir. Tarımda insektisit kullanımının artması ile insanlarda kanser vakaları karaciğer yetmezliği, şeker hastalığı kalp hastalıkları gibi hastalıklar artmıştır. Yeşil devrimle kazanılan paralar sağlık için harcanmıştır. İnsanımız daha da fakirleşmiştir.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA